مَرضی وجوُد داره ب ِ اسم ِ مازوُخیسم 
ک ِآدمی از زجر کُش کردن خودش لذت میبره 
این مرض اعتیاد آور ِ یا بهتره بگم این لذت اعتیاد آور ِ
و روزی ک ِ اجازه میدی پیشرفت کُنه؛ بزرگترین اشتباه زندگی تُ کردے

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

هَذیوُن های یک مازوُخیسم..

گروه عمومی · 51 کاربر · 7897 پست

ارسالهای هَذیوُن های یک مازوُخیسم..

#ʍσみi
#ʍσみi

اصل ، نجابته
قیافه اشانتیونه(:
امضا: قَــرارِمـون اونــجـا کـه طَـبـیعـتـی نــی ...
#ʍσみi
#ʍσみi
‏ادما شخصيت واقعيشونو
تو اولين برخورد نشون نميدن
تو اخرين برخورد نشون ميدن...
امضا: قَــرارِمـون اونــجـا کـه طَـبـیعـتـی نــی ...
#ʍσみi
#ʍσみi
هربار به من گفتن «به خاطر خودت میگم» دقیقا به خاطر خودشون بوده....


امضا: قَــرارِمـون اونــجـا کـه طَـبـیعـتـی نــی ...
#ʍσみi
#ʍσみi

تو خوش باش و ما را در خوشی خود بسوزان...

امضا: قَــرارِمـون اونــجـا کـه طَـبـیعـتـی نــی ...
#ʍσみi
#ʍσみi
می‌خواسـتم از زنــدگی چــیزی،
با دســت خـود بسـتـند دهــانـم را ...


امضا: قَــرارِمـون اونــجـا کـه طَـبـیعـتـی نــی ...
#ʍσみi
#ʍσみi
تــا حــالِ مـَرا دیدنـد سـیگـار تعـارف شُـد ...

امضا: قَــرارِمـون اونــجـا کـه طَـبـیعـتـی نــی ...
#ʍσみi
#ʍσみi
[باتو میشُد کلمـه هارو فِــی البِـداهِـه چـیـد ...]

امضا: قَــرارِمـون اونــجـا کـه طَـبـیعـتـی نــی ...
#ʍσみi
#ʍσみi
اِنگـار هـیچ آپــشِنـی نـیس حالتُ خـوب کنـه !

امضا: قَــرارِمـون اونــجـا کـه طَـبـیعـتـی نــی ...
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

جامعه مجازی کافه سهند · قدرت گرفته توسط شــــیر ترانیـکس فارسی