عشق نفرین است و شکستن دل عاشق بدترین نفرین

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

دل شکسته

گروه عمومی · 38 کاربر · 10225 پست
Sαηα
Sαηα
[تصاویر و لینک ها فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد]
امضا: دنـــیا خیـلـی حـسودی بـ کـجات بـر مـیخورد مـنم دنــیای کـسی بـاشم؟!!
Sαηα
Sαηα
[تصاویر و لینک ها فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد]
امضا: دنـــیا خیـلـی حـسودی بـ کـجات بـر مـیخورد مـنم دنــیای کـسی بـاشم؟!!
Sαηα
Sαηα
[تصاویر و لینک ها فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد]
امضا: دنـــیا خیـلـی حـسودی بـ کـجات بـر مـیخورد مـنم دنــیای کـسی بـاشم؟!!
Sαηα
Sαηα
[تصاویر و لینک ها فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد]
امضا: دنـــیا خیـلـی حـسودی بـ کـجات بـر مـیخورد مـنم دنــیای کـسی بـاشم؟!!
Sαηα
Sαηα
[تصاویر و لینک ها فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد]
امضا: دنـــیا خیـلـی حـسودی بـ کـجات بـر مـیخورد مـنم دنــیای کـسی بـاشم؟!!
Sαηα
Sαηα
[تصاویر و لینک ها فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد]
امضا: دنـــیا خیـلـی حـسودی بـ کـجات بـر مـیخورد مـنم دنــیای کـسی بـاشم؟!!
Sαηα
Sαηα
بهــ سَلــآمَتـــی خُــدآ
کهـــ هَمهـــ آرِزو هـآمُــو جـِلـوُ چِشــآم پَـرپَـر کَرد
کهـــ عَظِمَتِشــو بهـــم نِشــون بِدهـــ
ههــ ـ ـ ـ!
امضا: دنـــیا خیـلـی حـسودی بـ کـجات بـر مـیخورد مـنم دنــیای کـسی بـاشم؟!!
Sαηα
Sαηα
[تصاویر و لینک ها فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد]
امضا: دنـــیا خیـلـی حـسودی بـ کـجات بـر مـیخورد مـنم دنــیای کـسی بـاشم؟!!
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

جامعه مجازی کافه سهند · قدرت گرفته توسط شــــیر ترانیـکس فارسی