یافتن پست: #000000

تم الإجابة عليه: إذا علمت أن سرعة جميع الموجات الكهرومغاطيسية في الفراغ 300000000 م/ث فما مقدار تردد موجات الراديو التي طولها

[لینک]
امضا:
توسط RSS

إذا علمت أن سرعة جميع الموجات الكهرومغاطيسية في الفراغ 300000000 م/ث فما مقدار تردد موجات الراديو التي طولها

[لینک]
امضا:
توسط RSS

تم الإجابة عليه: إذا علمت أن سرعة جميع الموجات الكهرومغاطيسية في الفراغ 300000000 م/ث فما مقدار تردد موجات الراديو التي طولها

[لینک]
امضا:
توسط RSS

إذا علمت أن سرعة جميع الموجات الكهرومغاطيسية في الفراغ 300000000 م/ث فما مقدار تردد موجات الراديو التي طولها

[لینک]
امضا:
توسط RSS

إذا علمت أن سرعة جميع الموجات الكهرومغاطيسية في الفراغ 300000000 م/ث فما مقدار تردد موجات الراديو التي طولها

[لینک]
امضا:
توسط RSS

تم الإجابة عليه: إذا علمت أن سرعة جميع الموجات الكهرومغاطيسية في الفراغ 300000000 م/ث فما مقدار تردد موجات الراديو التي طولها

[لینک]
امضا:
توسط RSS
❀♨♪【 NEGIN】♪♨❀
❀♨♪【 NEGIN】♪♨❀
ایـלּ جـבآیـے בرב בآرב ،
مثــل
בورے از ּ .....!
حــوض بـے مـآهـے تــو هستــے ،
مـآهـے بـے حــوض مـלּ ....!
[تصاویر و لینک ها فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد]
امضا: مَـלּ میــگم بـَهـآے ایـלּ عــشــق واسـہ مـלּ تــَرڪــــ 9طــלּبــوב . . . !
『H』『S』『A』『R』『A』
『H』『S』『A』『R』『A』

از وقتی که من عاشق شدم زندگیم

مثل یه جهنم شدو توش گم شدم

ا ن لیلی مجنون توی قصه شد

اما من اسیر حرف مردم شدم

از وقتی که من عاشق شدم حالمو

هیچکی مثل روزای گذشتم ندید

من مثل یه شمع می سوختم آب میشدم

اون پروانه گی میکردو پر می کشید

هر روز از غم دوریش عذاب می کشم

هر روز زندیگیم از روز قبل بدتره

من هیچ وقت نباید عاشقش م

امضا: تو نام تـــوبه را بنويـس، امضـــا کردنش با من
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

جامعه مجازی کافه سهند · قدرت گرفته توسط شــــیر ترانیـکس فارسی