یافتن پست: #3366ff

F2020
F2020

آدما های دنیا دودسته اند؛

کسانی که درحاشیه ایستاده اند و هوا را هدر میدهند تاکسانی که در میان صحنه درگیرند ،به سختی تنفس کنند.

0.387746001282336700_35671-fullsize.jpg
امضا: من اگر نیکم وگربد توبرو خودرا باش
❀♨♪【 NEGIN】♪♨❀
❀♨♪【 NEGIN】♪♨❀
کــآش عکســے کــہ از تــ9 בآشتــم " نـَفـَـــس " هم مـے کشیـــב . . . . !
البتــہ کــہ عکسهــآے تــو نــَفــَس هم مے کشنــב . . . !
ایــלּ رآ حــآل پریشــآלּ مــלּ مـے گویــב . . . !
وگــرنـہ
کــבآم בیــوآنــہ اے صفحــہ ے مــ9بآیـــل را בر آغــوش مے گیــرב و مـے بوســב . . . ؟!؟!؟!

"نــَفــَســَم مـے گیــرב בر هــوایـے کــہ نـَفــَس هــآے تــو نیسـتــــــ . . . ! "


امضا: مَـלּ میــگم بـَهـآے ایـלּ عــشــق واسـہ مـלּ تــَرڪــــ 9طــלּبــوב . . . !
روزیتا
روزیتا


امضا: به سلامتی خودم و خدا که هرچی دارم از اوست........
fatemeh
fatemeh
بی خیال نداشته هایت..

بی خیال غصه هایت..

بی خیال هر چه که تورا نا آرام میکند..

به من بگو ببینم.......

امروز نفس کشیده ای؟؟

پس خوش به حالت.

عمیق نفس بکش

عمیق.......*عشق را

*زندگی را

*بودن را

بچش..........

ببین...........

لمس کن......

و با تک تک سلولهایت لبخند بزن که

*زندگی زیباست* به یاد داشته کباش ...

امروز از دیروز مسن تر شدی ،

و از فردا جوانتری ...

اگر تنها یک لحظه ،

برای رسیدن به رویاهایت باشد ،

آن لحظه امروز است
index.jpg
امضا: ✘ ⇜خُـدایـ ــا بـــِـبـَخـش دارَم بــــَـــد میـــــشَم بَایـــــد از پـــــــَس بنـــــــدِه هاتــــ بــــَـر بیــــــام....⇝✘
ᴹᴵᶳᶳˑᵀᴬᴮᴬᶳᶳᴼᴹ
ᴹᴵᶳᶳˑᵀᴬᴮᴬᶳᶳᴼᴹ

ﺍﺯ ﺍﻻﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﺭﻭﺑﻮﺳﯽ ﻋﯿﺪ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﮔﺮﻓﺘﻢ |:………….ﮐﻪ 2 ﺑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺱ ﮐﻨﻢ

ﯾﺎ 3 ﺑﺎﺭ !!ﻻﻣﺼﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺳﺨﺘﯿﻪﯾﻬﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺳﻪﺗﺎ ﺑﻮﺱ ﮐﻨﯽﻃﺮﻓﻮ ،

ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺗﺎ ﺑﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺟﺎ ﺧﺎلی ﻣﯿﺪﻩﻭﺳﻂ ﺟﻤﻊ ضایع ﻣﯿﺸﯽ

امضا: ★...✿ƒαgнαт кнσ∂α✿...★
··
3
ᴹᴵᶳᶳˑᵀᴬᴮᴬᶳᶳᴼᴹ
ᴹᴵᶳᶳˑᵀᴬᴮᴬᶳᶳᴼᴹ

@SOOKOOT1
[تصاویر و لینک ها فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد]تــــــ♥ـــــولـــ♥ـــدتـــــــ♥ مبـــ♥ــارکــــــ♥ نـــازنــیــنــمـــــــ♥....
امضا: ★...✿ƒαgнαт кнσ∂α✿...★
SaԋaЯ Baŋσo
SaԋaЯ Baŋσo
امضا: sahar
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

جامعه مجازی کافه سهند · قدرت گرفته توسط شــــیر ترانیـکس فارسی