یافتن پست: #cc0000

ARASH9LOVE
ARASH9LOVE
تمرگیده بودم به تنهایی خویش
مرا تو به اغوای بیراهه بردی

به دریاچه خمر خالص کشاندی
و در مستی چشم من غوطه خوردی

بدون سلامی خزیدی کنارم
ولم کن، کجا من؟ کجا عشق؟

سکوتم رضا نیست پس چشم بردار
میان همه لاعلاجان چرا عشق؟


امضا: #آرامِ جانم؛ زهرا
فقط خدا
فقط خدا


خطاب به تک فرشته ی دلم


امضا: ته خط
سنا1.....
سنا1.....
کاش ارزش داشت دل بستن به عشق مجازی
90b908374735617c742d25a59d4befbb.jpg
امضا: خدا چرا من در مسابقه زندگی قبل سوت اغاز به خط پایان رسیدم
『H』『S』『A』『R』『A』
『H』『S』『A』『R』『A』
میگن:

لحظه ای که به شدت احساس تنهایی میکنی ، حتما یکی دلتـنــگــتـه…

نمیدونم واقعا الان کی دلتنگ منه؟!!!!!
امضا: تو نام تـــوبه را بنويـس، امضـــا کردنش با من
Maedeh
Maedeh

یکی هست اون بالا


که خالصانه باهاته ...

❤خدا❤
امضا:
『H』『S』『A』『R』『A』
『H』『S』『A』『R』『A』
مخاطب خاصم

مریض عشقم و من را طبیب لازم نیست

خدا کند که مریضی من ,دوا نشود


امضا: تو نام تـــوبه را بنويـس، امضـــا کردنش با من
فقط خدا
فقط خدا


باز این سهند چت چرا فیلتر شدهامضا: ته خط
سنا1.....
سنا1.....
تنهایی خیلی سخته
5a065fa46443884a0937283960293479.jpg
امضا: خدا چرا من در مسابقه زندگی قبل سوت اغاز به خط پایان رسیدم
صفحات: 1 2 3 4

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

جامعه مجازی کافه سهند · قدرت گرفته توسط شــــیر ترانیـکس فارسی