ميدونى ؟
وقتى يكيو دوس دارى و يه كوچولو دوره ازت حتّىٰ بِ بالِشِ زير سرشَم حسودى ميكنى .
چون اون الان پيششه و تو نيستى ..4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/10/22 - 11:17 در fagatkhooda

جامعه مجازی کافه سهند · قدرت گرفته توسط شــــیر ترانیـکس فارسی