ای دلبر ما مباش بی دل بر ما
یک دلبر به ، به که دوصد دل برما
نه دل بر ما نه دلبر اندر بر ما
یا دل بر ما فرست یا دلبر ما

[تصاویر و لینک ها فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد]
4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1396/07/18 - 23:11

جامعه مجازی کافه سهند · قدرت گرفته توسط شــــیر ترانیـکس فارسی