ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎﺯﯾﺴﺖ؟

ما ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺣـــــــﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ

○مهربانی ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻋﮑﺲ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ

ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﻤﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﺶ

○شادی و ﺧﻨﺪﻩ اش ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺟﻮﮎ ﻫﺎﯾﺶ

ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻻﯾﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺎﯾﺶ

○حضورش ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ علامت آنلاینش

ﻟﺠﺒﺎﺯی و دلخوری اش ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺑﻼﮎ ﻫﺎیش

○نگویید ﻣﺠﺎﺯﯼ

ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ

○یقین داریم

ما اینجا را باور داریم

○ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ

ﺷﺐ ﻫﺎﯾﻤﺎن؛ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ؛ﺩﺭﺩﻫﺎﯾﻤﺎﻥ

○دلتنگی های گاه وبیگاهمان

ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳــــــــﺖ

○ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﺠﺎﺯﯼ

ما در اینجا به دوست هایمان عادت کرده ایم

همانند ماهی به آب

اینجا زندگی جاریست

○آری اینجا همه چیز واقعیست

3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1396/07/19 - 18:38 در یاعشقیم یاهشکیم

جامعه مجازی کافه سهند · قدرت گرفته توسط شــــیر ترانیـکس فارسی