.لذتی بالاتر از این نیست که کسی را بیابی که جهان را مانند تو ببیند.


3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1396/07/20 - 01:39
دیدگاه
عبدالکریم

اشح منه دی سن؟
منم یکم قیزبازانه میبینن اخه بنظرم ههه

1396/07/20 - 01:56

جامعه مجازی کافه سهند · قدرت گرفته توسط شــــیر ترانیـکس فارسی